UTAL je firma, která má dvacetiletou zkušenost s profesionální výrobou státních poznávacích značek a kompletního vybavení k výrobě SPZ. V náši nábídce strojů má zvláštní postavení automatická linka na výrobu SPZ a stroje pro individuální specifikaci. Poskytujeme také komplexní řešení v oblasti registrace a datábaze vozidel.

UTAL to nejsou pouze výrobky, ale také znalosti a zkušenosti, které chceme sdílet s našimi zákazníky, abychom mohli nabízet inovativní řešení přízpůsobené individualním požadavkům.

Nabídku firmy UTAL doplňují podložky pod státní poznávací značky, informační tabulky a městské orientační systémy.

 

Státní poznávací značky
UTAL navrhuje, vyrabí a dodává všechny druhy SPZ v souladu s nařízeními v konkretním státě. Produkce SPZ je postup, ve kterém hliníkové pásy jsou pokrývany speciální reflexivní fólií, která muže obsahovat identifikační body a ochranné prvky. UTAL vyrábí vytlačené a nevytlačené tabulky. SPZ vyraběné UTALem mají mnohonásobné ochranné prvky, tisky speciálními dobře zajištěnimi barvami, hologramy, vodoznaky, sériová čísla a čárove kódy.

 

Stroje
Jedním z fundamentálních předpokladů firmy je poskytování komplexních řešení v oblasti výroby státních poznávacích značek. Z tohoto důvodu, a také z důvodu, že UTAL vytvořil vlastní odbor R&D, firma projektuje a vyrábí všechny stroje nutné pro výrobu SPZ a pro individuální specifikaci tabulek. Pro výrobu nevytlačených SPZ firma nábízí automatické linky s největší možnou efektivitou na trhu -do 80 k/m. Pro individuální specifikaci tabulek UTAL nábízí několik druhů strojů na barvení vylisovaných znaků a dva druhy lisů na lisování čísel na automobilové SPZ, které se liší rozměrem a rozpetím napájení.

 

 

Evidenční Systémy

UTAL nábízí také komplexní řešení v oblasti registrace a databáze vozidel a řidičů. Systém je přizpůsoben nárokům zákazníka a může využivát řešení z oblasti tvoření, předělání a kontrolování údajů, a také personalizace dokladů např. jízdních dokladů, řidičských průkazů a státních poznávacích značek. Výhodou komplexního systému registrace a současně velmi důležitou částí je funkce kontroly realizováná např. technologiemi RFID (Radio Frequency Identification) anebo ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Celý systém je propojený s jedinou databází, což umožnujě jednoduchý přístup k údajům o vozidlech a řidičích,  umožnujě také verifikaci hodnověrnosti údajů.

 

 

Podložky pod SPZ

UTAL je jeden z největších evropských výrobců podložek pod SPZ. Podložky jsou vyráběny z kvalitního materiálu a tisk je velmi odolný. Reklamní potisky jsou provedeny UV technologií, což je zárukou jejich životnosti. Novinkou příznačnou pro nabídku UTAL jsou podložky s digitálním potiskem, které umožňuji vyhotovení prostorové grafiky přímo na plochu podložky. Podložka umožňuje připevnit SPZ na každé vozidlo.

 

 

Informační tabulky

Městské orientační systémy, předevšim tabule s názvy ulic, ale také informační tabule pro chodce, domovní značení, informační vitríny, značení cyklotras, uvítací tabule a tak dál. Systém usnadňuje pohyb chodců a cyklistů v aglomeraci a ve městě.

S ohledem na naše zkušenosti s designem a budováním informačních systémů UTAL nábízí komplexní projekty a realizace.

 

 

Energetické destičky

Inovativní řešení v oblasti označování energetické infrastruktury

NÁVRH A VÝROBA DESTIČEK
Inženýři z oddělení technologie a vývoje navrhují destičky pomocí moderního počítačově podporovaného 3D návrhového systému CAD.
Vyrábíme destičky podle mezinárodních (ISO) a místních (státních) standardů.
Destičky vyrobené společností UTAL splňují standardy všech hlavních výrobců a distributorů energie na evropském trhu. Pro jednotlivé společnosti jsme schopni realizovat objednávky, které budou splňovat jejich očekávání, co se týče formátu, barvy nebo písma. Nabízíme různé varianty destiček za příznivé ceny a ve velmi krátkých lhůtách. Díky mechanizovaným a automatizovaným procesům jsme připraveni vyrobit denně až 100 000 kusů vybraných destiček.

Odolná a praktická desktička se štítkem RFID
Transpondér nacházející se v destičce, známý také jako RFID tag, je zavedený standard blízké komunikace, který se nejčastěji používá pro přenosovou infrastrukturu. Už po mnoho let je stále častěji zaváděn v mnoha zemích. Štítek RFID umístěný ve struktuře destiček může obsahovat informace požadované společností používající takový štítek. Čtení a úpravy dat se provádějí pomocí přizpůsobených zařízení a softwaru. Poskytujeme sady destiček připravených pro spolupráci s technologií GIS, včetně mobilních aplikací používaných zaměstnanci v terénu.
Produkční linka destiček s RFID štítky je moderní technologické řešení umožňující automatizovanou a prakticky bezúdržbovou výrobu. Jedná se o nejrychlejší linku dostupnou na trhu, umožňuje výrobu asi 900 destiček za hodinu.

MONTÁŽ S VYUŽITÍM GIS

DESTIČKA SE ŠTÍTKEM RFID

  • RFID transpondér použitý v destičce je určen k montáži na prvky vyrobené z kovu, zejména hliníku, jako jsou SPZ, nebo typové štítky. Transpondér umožňuje snadnou a přesnou identifikaci objektu,
  • data uložená v transpondéru mohou být chráněna heslem a šifrována. Toto řešení umožňuje čtení informací pouze na zařízeních s příslušným softwarem,
  • umožňuje 100% identifikaci zařízení s ohledem na BOZP,
  • poskytuje dodatečné zabezpečení při identifikaci objektu,
  • snižuje riziko chyb během servisu,
  • umožňuje registraci a kontrolu přítomnosti servisních a montážních týmů při zařízení.​

Štítek RFID může obsahovat 693 bitů:
unikátní číslo, datum montáže, informace o vlastnictví objektu, číslo objektu, číslo obvodu, odkazy na jiná zařízení.

 

30years

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
ISO 14001:2015